STARTSIDA - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll
AKTIEBOLAGET GEOTERMI SVERIGE
Vi hjälper er att ta steget till fossilfri geotermisk energi!

Vi finansierar och bygger er energiövergång!

Att ta steget till riktig fossilfri energi kan vara svårt, inte minst  ekonomiskt. Att ta omvägen över biobränsle eller naturgas är inte det  lämpligaste eftersom denna omväg innebär fortsatta utsläpp i atmosfären.  Vi kan finansiera och bygga er lösning för en övergång till fossilfri  energi utan utsläpp av CO2.
   
Vi erbjuder totalentreprenader av geotermiska energianläggningar där  ert åtagande endast är att köpa energin till ett pris som väl kan  konkurrera med andra energislag som gas, biobränslen etc. Anläggningar  kan byggas för fjärrvärmesystem och på platser med högre marktemperatur  kan även fjärrkyla och el produceras. Geotermisk energi är en utmärkt  baslastenergi som  tillhandahåller energi dygnet runt, året runt oavsett  väderförhållanden.
_
ENERGILAGRING
Geotermisk energilagring innebär att man pumpar ner överskottsenergi i berget utan att behöva ta hänsyn till komponenter känsliga för höga temperaturer så vatten med mycket höga temperaturer kan pumpas ner i berget.
_
SEMI-DJUP GEOTERMI
Semidjup geotermi lämpar sig för mindre anläggningar där behoven inte kräver de stora djup och flöden som krävs för de större anläggningarna och anpassas till värmepumpar.

Martin och en whiteboard
_
DJUP GEOTERMI
Vid djup geotermi borrar vi djupare och skapar en större underjordisk värmeväxlare. Vi kan också behöva borra fler hål för att skapa tillräcklig volym och ett tillräckligt flöde.

VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER

blodtrycket?
Borrning med luft/vattenhammare
_
NOGGRANNA MÄTNINGAR
Om man inte vet hur det ser ut i berget kan man inte lyckas med geotermiska projekt. Vi har tillgång till de senaste metoderna att mäta och vi har specialutvecklade programvaror för att beräkna och simulera optimala geotermiska anläggningar. geothermal
_
DE BÄSTA BORRMETODERNA
Borrningen står för en betydande del av kostnaderna när geotermiska anläggningar byggs. Genom att använda de senaset och snabbaste maskinerna och verktygen kan produktiuonstiden avsevärt frökortas samtidigt som den höga graden av automatisering av maskinerna reducerar behovet av bemanning på arbetsplatsen.
Två sprickor
_
SEKVENTIELL STIMULERING
Eftersom vi tillfälligt kan täta en öppnad spricka när den har öppnats kan vi öppna ytterligare sprickor tills vi skapat tillräckligt många sprickor. När detta är klart löses tätningsmedlet upp och anläggningen kan användas. geothermal

VÅRA LÖFTEN

Vi kan inte allting själva men vi vet vem som kan. Där andra vet bättre än vi låter vi dem utföra de momenten så tar vi själva hand om det som vi gör bättre. Våra samarbetspartners och vårt stora internationella nätverk ger de kunskaper som krävs för lyckade projekt och vi vågar avråda våra kunder från att börja bygga geotermiska anläggningar om förutsättningarna inte ser tillräckligt bra ut.

_
FINANSIERING
En geotermisk anläggning är en god investering.   
Geotermiska anläggningar blir extra intressanta om våra kunder inte  behöver investera stora belopp i nya anläggningar! Vi kan finansiera  geotermiska anläggningar och därmed skynda på omställningen till  utsläppsfri energi.   
Vi erbjuder affärsupplägg som spänner över hela skalan från att vi  äger hela anläggningen till att det är kunden som äger den. Alla  alternativ däremellan där vi är delägare kan också förekomma.
_
TEKNIK I TOPPKLASSS
Kunskap och erfarenhet i all ära men när vi dessutom har tillgång till den senaste tekniken stärker det ytterligare vår position. Vi har samlat ihop de bästa verktygen och teknikerna för undersökning, borrning, stimulerting etc. för att kunna säkerställa anläggningar som verkligen levererar vad de ska.
_
LÅNG ERFARENHET
Trots att vi är ett  ungt företag har vi en svårslagen erfarenhet från borrning, geoenergi och geotermisk energi. Tillsammans med våra  partners har vi hundratals år av sammanlagda erfarenheter så vi står väl  rustade att ta helhetsansvar från skiss till nyckelfärdiga  anläggningar.


GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95

Kina
Tel: +86 135 5284 9824
Epost: info@geotermi.se
Skräpfil
Tillbaka till innehåll