INSTALLATIONER PÅ YTAN - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll

INSTALLATIONER PÅ YTAN

TEKNIK ▼
Heat exchanger house

INSTALLATIONER PÅ YTAN

CO2 exhaust
En av de stora fördelarna med geotermisk energi är den begränsade plats anläggningarna behöver på ytan.

Bilden ovan visar en anläggning som lämnar 1,8 MW till ett fjärrvärmenät. Detta sker via värmeväxlare där slingorna från borrhålen växlas ut på två separata fjärrvärme-slingor.

I rördragningen på ytan skapar vi ”valv” såsom visas på bilden, tagen genom ett Gunnebostängsel. Högst upp i dessa krokar sätter vi avluftningsventiler så att vi på ett kontrollerat sätt kan ta hand om de gaser som eventuellt fälls ut från berget. På så sätt skapar vi utsläppsfri energi på riktigt.

Det lilla formatet gör att anläggningarna kan byggas i stort sett överallt, även under byggnader. De lämpar sig extra bra att bygga i tätbebyggda områden eftersom de inte bullrar eller släpper ut någonting alls under drift.
GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95


Skräpfil
Tillbaka till innehåll