OM KRISEN KOMMER - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll

OM KRISEN KOMMER

Take a close look

OM KRISEN KOMMER

Measure the bedrock closely
FÖRBERED OCH MINSKA VERKNINGARNA
Om krisen kommer gäller det att vara förberedd och skydda liv och egendom efter bästa förmåga. Som situationen i världen ser ut idag är det ett svårt att sia om framtiden. Även små och lokala störningar kan få stora konsekvenser i samhället. En sådan störning kan vara att energin slås ut vilket kan leda till att folk fryser och att viktiga samhällsfunktioner inte längre fungerar. Med geotermisk energi har man mycket goda förutsättningar att hålla värmen även när det blir riktigt kallt.
.
DECENTRALISERA VÄRMEPRODUKTIONEN
 
Ett bra sätt att trygga värmeförsörjningen är att bygga decentraliserade anläggningar. Detta lilla hus innehåller värmeväxlare som matar ut 1,8 megawatt värme till ett bostadsområde i närheten. Den enda elektricitet som behövs för driften är till de pumpar som håller cirkulationen igång. Dessa kan drivas av relativt små generatorer.
UNDERJORDISKA ANLÄGGNINGAR
Denna bild kan visa en geotermisk anläggning. Det är i princip möjligt att bygga underjordiska anläggningar i stort sett överallt. Man kan bygga underjordiska anläggningar och det tillträde som behövs till anläggningen är för service och underhåll. Detta innebär att man kan bygga anläggningar i stort sett överallt utan att påverka stadsbilden och övrig bebyggelse.
SÄKRARE MOT SABOTAGE
Ur säkerhetssynpunkt med avseende på sabotage är geotermisk energi svårslagen. Tills nyligen ansågs vattenkraft som säker men en händelse under senare tid visade att även den är behäftad med risker. Det visade sig att om en kraftverksdamm sprängs blir följderna förödande, något som de flesta anade men som få trodde att en damm skulle sprängas.
VID GROVA SABOTAGE

Om det som inte får ske gör det ändå och man råkar ut för synnerligen grova sabotage så ska det mycket till innan den underjordiska värmeväxlaren skadas. Där finns den största delen av investeringen och vid återställandet av anläggningen borrar man enkelt nya hål ner i berget och ansluter ny utrustning på ytan. På så sätt blir tiden för återställningen av energiförsörjningen betydligt kortare än för andra energislag.
GEOTERMISK ENERGI BEHÖVER INGA TRANSPORTER
Eftersom geotermisk energi inte använder något bränsle eller lämnar några restprodukter så behövs inga transporter. Detta kan vara avgörande om vägar plötsligt skulle bli oframkomliga eller om det inte finns något bränsle att transportera.
GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95


Skräpfil
Tillbaka till innehåll