EKONOMI - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll

EKONOMI

Save dollars

EKONOMI

Geotermiska anläggningar blir extra intressanta om våra kunder inte behöver investera stora belopp i nya anläggningar!

Ibland är det svårt att klara av stora investeringar i ny teknik även om de är nödvändiga. Man kan tvingas att välja alternativ som kräver  lägre investeringar men istället ger högre driftskostnader. Dessa problem kan vi lösa och därmed skynda på omställningen till utsläppsfri energi. Vår företagsgrupp har möjlighet att finansiera  djupgeotermiska anläggningar, antingen helt eller delvis  i ett  gemensamt ägande med er. Vi erbjuder affärsupplägg som spänner över hela skalan från att vi äger hela anläggningen till att det är kunden som äger den. Alla alternativ däremellan där vi är delägare kan också förekomma.

Produktionskostnaden för geotermisk energi står sig väl mot andra energislag och anläggningarna är utmärkta alternativ till bioenergianläggningar. Under drift i en djupgeotermisk anläggning krävs endast el till cirkulationspumparna och den energin är som mest någon procent av den energi som anläggningen levererar.
Investeringen i en geotermisk anläggning är relativt hög medan kostnaderna för produktionen av energin är mycket låga så totalinvesteringen är mycket lönsam och långsiktig.
En semidjup anläggning tar vara på energin nere i berget via värmepumpar och med de låga produktionskostnaderna för anläggningarna och de mycket höga COP-värdena blir återbetalningstiderna korta.
Energilagring i en semidjup anläggning gör att man kan ta tillvara på energi som annars går förlorad. Att man dessutom kan pumpa ner mycket varmt vatten i anläggningen utan att skada känsliga slangar eller andra komponenter ökar också användningsområdena och effektiviteten.
En geotermisk anläggning är en god investering.
En geotermisk anläggning kan innebära ekonomiska risker.
En stor investering kan behöva hjälp med finansieringen.
Byggandet och driften av geotermiska anläggningar kan medföra ekonomiska risker men dessa minimeras genom rätt kompetens.
Förutom att rätt maskiner, utrustning och personal behövs för att borra ner till mycket stora djup så krävs det mycket mer. Det är viktigt att man säkerställer att förutsättningarna för att skapa en geotermisk anläggning verkligen finns på den tänkta projektplatsen. Slarvar man med detta är fiaskot ett faktum. Man måste också dimensionera anläggningen så att berget inte kyls mer än att den energi som kommer från jordens inre kan hålla temperaturen på en förutbestämd nivå. Det är helt enkelt en hel del ekvationer som ska stämma för att en god ekonomi i projektet ska säkerställas. I alla dessa steg behövs kompetens och tillsammans med våra partners har vi den kompetens som behövs.


Geotermiska anläggningar har ofta en hög byggkostnad  men mycket låg driftskostnad. För att hjälpa till att ta klivet in i den energiomställning som så väl behövs kan vi finansiera uppförandet av geotermiska anläggningar.
I vårt nätverk har vi kraftfulla partners som äger och driver ett stort antal geotermiska anläggningar men också andra typer av anläggningar för energiproduktion. Gemensamt för dessa anläggningar är att alla är utsläppsfria. De har ett mycket stort intresse av att finansiera och bygga anläggningar inom energi och andra infrastrukturer i Europa.
Med sina erfarenheter säkrar de både finansiering och bidrar med all den erfarenhet som de under årens lopp har samlat, både inom planering och byggande av anläggningar som den framtida driften av dessa.
Ve have the cash
GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95


Skräpfil
Tillbaka till innehåll