DJUPBORRNING - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll

DJUPBORRNING

TEKNIK ▼
Drillmec HH-rig

DJUPBORRNING

Vi möts ofta av personer som har en bestämd uppfattning om att det är omöjligt att borra djupt i kristallint berg. Detta är inte sant längre då den tekniska utvecklingen har det lett till att vi kan hammarborra ner till stora djup.

Vi kan med vidareutvecklade och nya borrmetoder uppnå en mycket högre penetrationsgrad i alla typer av berg och borra med större dimensioner än vad som hittills varit möjligt. De större dimensionerna reducerar pumpmotståndet i injektions- och produktionshålen vilket ger större flöde och möjlighet att optimera effektuttaget samt sparar på lång sikt kostnader för driften.
Borrningen utförs med vattendrivna DTH-hammare. För att säkerställa spolhastigheten från de djupa borrhålen löses luft i vattnet. Luften kommer på grund av det höga trycket att lösas i vattnet såsom bubblorna i en flaska champagne när flaskan är oöppnad och under tryck. Bubblorna som bildas hjälper till att lyfta borrkaxet till ytan. Förutom högre penetrations- hastighet och möjlighet till större dimensioner kan vi på detta sätt nå större djup.
Med högre penetrationshastighet blir det särskilt gynnsamt att använda sig av en högautomatiserad borrigg. Det steget innebär kraftigt reducerade produktionstider och kostnader vilket gör att fler projekt kan göras ekonomiskt hållbara.
GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95


Skräpfil
Tillbaka till innehåll