STOPPA UTSLÄPPEN - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll
Kolkraftverk i Kina

VÅR MILJÖ

Miljöförstöringen pågår för fullt och vi släpper ut och smutsar ner samtidigt som vi förbrukar jordens resurser. EASAC är ett gemensamt organ för de nationella vetenskapsakademierna inom EU samt i Norge och Schweiz. Det framgår i en rapport som du når via knappen rapport att deras analys av effekterna av att ersätta fossila bränslen med skogsbiomassa visade att den lägre energitätheten för biomassa och utsläpp av försörjningskedjan ökade koldioxidhalten i atmosfären och påskyndade den globala uppvärmningem.
Naturligtvis måste vi fasa ut de fossila bränslena snarast möjligt men att ersätta dem med biobränslen är inte lösningen. Trots detta anser många att just begreppet ”fossilfritt” är heligt och anser att energiomställningen är avklarad när de bytt bränsle.


Om miljön verkligen är viktig.
Dog in clean water
Vi kan värna om naturen och minska utsläppen med rätt teknologi.
Jämfört med många andra länder och områden har Sverige och Europa fortfarande en relativt bra miljö men den kan bli ännu bättre om vi inleder en riktig energiomställning. Vi kan inte fortsätta att elda för att värma våra bostäder såsom mänskligheten har gjort sedan stenåldern utan istället använda den energi som jordens inre så frikostigt bjuder på.
GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95

Kina
Tel: +86 135 5284 9824
Epost: info@geotermi.se
Skräpfil
Tillbaka till innehåll