NYHETER - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll
Let's make our children happy

NYHETER

Vetenskapsradion inte helt tydliga i sitt inlägg om värme från berggrunden.
2023-01-26
I ett inslag i Vetenskapsradion den 26 januari sades det att berggrunden under Göteborg är så kall att den inte kan bidra till stadens fjärrvärmesystem. Orsaken till utsagan att den inte kan bidra nämndes också. Göteborg Energi har begärt en vattentemperatur på minst 120⁰C för att kunna ansluta det direkt till sitt fjärrvärmesystem.

Detta innebär inte på något sätt att underjordiskt varmvatten inte skulle kunna bidra till fjärrvärme.

Tvärtom är värmen från berggrunden ett mycket gott alternativ för uppvärmning. När anläggningarna väl är färdigbyggda skänker moder jord oss gratis energi vilket gör att vi till små kostnader kan skörda värme dygnet runt året runt. Denna energi är också utsläppsfri. Skulle vattentemperaturen behöva höjas för att anpassas till behoven på fjärrvärmesystemet så krävs det endast att temperaturen toppas med någon annan uppvärmningsform till betydligt lägre kostnad för den totala uppvärmningen.

2022-09-05
Arrangörerna av konferensen känner till att vi har kommit väldigt långt vad det gäller geoenergi i Sverige. De är intresserade av hur vi har utvecklat och effektiviserat vår borrteknik men också intresserade av hur vi kan koppla geotermisk energi till fjärrvärmenät, det senare något som förekommer sparsamt i stora delar av resten av världen. De fick en kort redogörelse för hur situationen ser ut och framträdandet avslutades med en paneldebatt och frågestund.
Sverige fanns i år representerat på konferensen Geothermal Rising som gick av stapeln 28-31augusti i Reno, Nevada.

2022-04-23
Generalsekreteraren i FN säger att varje sekund räknas i kampen för att minska utsläppen. Han vill minska de fossila utsläppen vilket i sig är bra men den bästa lösningen är att snabba på utbyggnaden av geotermisk energi som faktisk är utsläppsfri. Att endast gå över till förnybar energi i form av biobränsle för denna övergång innebär att det kommer att gå åt ytterligare 4 572 720 000 sekunder innan jämvikt har nåtts.

Geotermiska anläggningar är en bättre lösning, även om det tar åtskilliga sekunder att bygga dessa anläggningar.
Vi har fortfarande ett val.
Klicka på länken nedan för att läsa hans inlägg:
Time flies
Generalseskreterearen i FN spår att vi måste minska utsläppen inom 36 veckor för att undvika klimatkatastrof.

GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95

Kina
Tel: +86 135 5284 9824
Epost: info@geotermi.se
Skräpfil
Tillbaka till innehåll