OM OSS - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll

OM OSS

Unlock the possibilities

Ett ungt företag med svårslagen erfarenhet!

Aktiebolaget Geotermi Sverige är ett ungt företag med lång erfarenhet av borrning, geoenergi och geotermisk energi. Tillsammans med våra partners har vi hundratals år av sammanlagda erfarenheter så vi står väl rustade att ta helhetsansvar från skiss till nyckelfärdiga anläggningar.
 
Geotermisk energi innebär att vi borrar ner och hämtar energi på större djup där vi når högre temperaturer. Som de flesta lärde sig i skolan så är det mycket varmt i jordens inre. Denna värme förnyas ständigt och värmen strålar hela tiden utåt mot ytan där den till slut försvinner ut i atmosfären.

Vi tar helt enkelt vara på befintlig gratisenergi som annars går till spillo.

Filosofin vi arbetar efter bygger på att mycket noggrant undersöka förutsättningarna för de geotermiska anläggningarna. Detta för att kunna optimera anläggningarna utifrån kundens behov tillsammans med de geologiska förutsättningarna på platsen eller så kan det rent av vara så att det inte ens är lämpligt att bygga en anläggning på tänkt plats.

Dessa undersökningar minimerar de tekniska och ekonomiska riskerna.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med de bästa universiteten och högskolorna i Sverige och även med experter från Massachusetts Institute of Technology och andra lärosäten i USA och England. Vi är medlemmar i Geothermal Rising och blev 2022 inbjudna att hålla föredrag på deras årliga konferens.

Våra partnerföretag i USA kan sannolikt räknas som ledande i branschen. Vi har också samarbeten med expertmyndigheter och lärosäten i flera europeiska länder.
 
Vi värderar våra samarbeten högt med tanke på alla olika typer av kompetenser gör att vi får en väldigt bred erfarenhetsbas att använda i alla faser av planeringen och byggandet av anläggningarna.

Utrustningen är nog så viktig för att uppnå ett bra resultat och vi har idag samarbeten med leverantörer av den troligen bästa utrustningen både vad det gäller maskiner, verktyg och den instrumentering som krävs för att kunna bygga de bästa anläggningarna.
Save money

Vi kan möjliggöra er energiomställning!


Vi har tillgång till de senaste, mest avancerade maskinerna och  metoderna vilket innebär effektivare produktion av geotermiska  anläggningarna och bättre förmåga att producera dem efter önskemål.

Vi har nyckeln till en lyckad energiomställning.

Självklart har vi mer information om geotermi och hur våra  erbjudanden ser ut, kontakta oss för mer information.

Låt oss hjälpa er med energiomställningen!

GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95


Skräpfil
Tillbaka till innehåll