NATO - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll

NATO

INTRÄDET I NATO STÄLLER NYA KRAV PÅ ENERGIPRODUKTIONEN.

Natos civila beredskapsarbete syftar till att stärka alliansens resiliens eller mer vardagligt uttryckt, kraft att stå emot. Med det menas förmågan att inom ett samhälle kunna motstå och återhämta sig från större störningar och kriser som till exempel hybridattacker, väpnat angrepp, avbrott i kritisk infrastruktur eller naturkatastrofer.
Dels ska vi säkra samhällets funktionalitet vilket innebär att oavsett vad som händer så ska vi hålla igång det svenska samhället och dels ska vi kunna ge civilt stöd till militära operationer i en situation där en utländsk trupp behöver komma till Sverige.
Riktlinjerna som finns i NATO Baseline Requirements for National Resilience (NBR) består av sju särskilt prioriterade områden för att stärka den civila motståndskraften.

Ett av dessa är resilient energiförsörjning.

En mycket viktig faktor i detta arbete är att kunna värma upp lokaler så att verksamheter kan fortsätta att fungera och att befolkningen slipper frysa, även om elförsörjningen slås ut. Geotermisk energi är en av de säkraste och mest pålitliga energislagen. Som vi skriver här så kan man bygga anläggningar som är väl skyddade mot angrepp, såväl fysiska som cyberattacker. Värmen finns tillgänglig hela tiden och det enda som behövs är lite energi för att pumpa runt vatten så att värmen kan göra nytta. Även om vi inte borrar så djupt så att vi når höga temperaturer så kan geotermisk energi betyda att folk slipper frysa. I beredskapssyfte kan man till och med bygga anläggningar för att generera el vilket vi berättar mer om här.

I takt med att allt mera av samhället elektrifieras måste elproduktionen ökas. Produktionen måste fördubblas inom 20 års tid vilket ytterligare ökar sårbarheten. Att bygga ut elproduktionen tar tid men elbristen förekommer redan nu. Att bygga geotermiska anläggningar går relativt fort och dessa kan bidra till att minska elbehovet. Detta stärker vår motståndskraft och ökar resiliensen.
GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95


Skräpfil
Tillbaka till innehåll