Carnot-cykeln Copy Copy


Litteraturreferenser

 1. Examensarbete om EGS Hanna Kervall Lunds Universitet
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8918423
 • Presentation från DOE
https://www.energy.gov/eere/geothermal/how-enhanced-geothermal-system-works
 • ST1 Presentation av djupgeotermisk anläggning i Esbo
https://www.st1.se/geotermisk-varme
http://altarockenergy.com/wp-content/uploads/2013/06/Swyer-et-al.-2016.pdf
 • Transitioning Coal to Geothermal. Petty, S. Forty-first Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, February 22-24, 2016. SGP-TR-209.
http://altarockenergy.com/wp-content/uploads/2013/06/Petty-2016.-Transitioning-Coal-to-Geothermal.pdf
http://altarockenergy.com/wp-content/uploads/2015/10/Cladouhos-et-al.-2015.pdf
http://altarockenergy.com/wp-content/uploads/2015/10/Cladouhos-et-al.-2015.pdf
 1. 纽伯里火山EGS示范的结果, Cladouhos, T., Petty, S. Swyer, M., Uddenberg, M., Nordin, Y. 2015. PROCEEDINGS, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, January 26-28, 2015.  SGP-TR-204http://altarockenergy.com/wp-content/uploads/2013/06/Results-from-Newberry-Volcano-EGS-Demonstration.pdf
 1. Newberry火山EGS示范的深层刺激. Grasso, K., Cladouhos, T., Petty, S., Garrison, G., Uddenberg, M., Swyer, M., and Nordin, Y. 2014. American Geophysical Union Annual Meeting, December 15-19, 2014. Paper number H43A-0940.
http://altarockenergy.com/wp-content/uploads/2015/01/Newberry_AGU-2014.pdf
 1. 纽伯里火山EGS示范项目-2014年的结果, Cladouhos, T., Swyer, M., Petty, S.,Moore, M., DeRocher, T., Nordin, Y., Uddenberg, M. 2014. Geological Society of America Annual Meeting, October 19-22, 2014. Abstract number 249196
http://altarockenergy.com/wp-content/uploads/2013/06/GSA-2014_ms.pdf
 1. 10. 对用于水管理和发电的增强型地热系统的评估。 Garrison, G., Uddenberg, M., Cladouhos, T., Petty, S., and Coleman, T. Geothermal Resource Council Transactions. 2013.
http://pubs.geothermal-library.org/lib/grc/1030564.pdf
 1. 11. Groundwater Monitoring and EGS: The Newberry EGS Demonstration, Grasso, K., Cladouhos, T., and Garrison, G. 2013. American Geophysical Union Annual Meeting, December 9-13, 2013. Paper number H53B-1423.
http://altarockenergy.com/wp-content/uploads/2015/01/AGU-2013_kg.pdf
 1. Microseismic Monitoring of Newberry Volcano EGS Demonstration, Cladouhos, T.T., Petty, S., Nordin, Y., Moore, M., Grasso, K, Uddenberg, M., Swyer, M., Julian, B., and Foulger, G., (2013), PROCEEDINGS, Thirty-Eighth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 11-13, 2013 SGP-TR-198.
https://gdr.openei.org/files/271/cladouhos_newberry_meq_SGWS_2013.pdf
 1.  多区域地热刺激案例研究:使用可热降解的地带隔离材料进行流体转移, Nordin, Y., Petty, S., Cladouhos, T., Swyer, M., and DeRocher, T. (2013), GRC Transactions, 37, 51-55.
http://pubs.geothermal-library.org/lib/grc/1030548.pdf
 1. Improving Geothermal Project Economics with Multi-zone Stimulation: Results from the Newberry Volcano EGS Demonstration, Petty, S. Nordin, Y., Glassely, W. and Cladouhos, T. (2013), PROCEEDINGS, Thirty-Eighth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 11-13, 2013 SGP-TR-198.
https://pdfs.semanticscholar.org/f969/1f13979b569e85422933eb66e732ed5821bc.pdf
 1. 15. 纽伯里火山EGS演示-第一阶段结果, Cladouhos, T.T., Osborn, W.L., and Petty, S., (2012), PROCEEDINGS, Thirty-Seven Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, January 30-February 1, 2012 SGP-TR-194.
https://people.wou.edu/~taylors/newberry/Cladouhos_etal_2012_Newberry_PhaseI_EGS_Results.pdf
 1. The Role of Stress Modeling in Stimulation Planning at the Newberry Volcano EGS Demonstration Project, Cladouhos, T., S. Petty, O. Callahan, W. Osborn, S. Hickman, and N. Davatzes (2011), PROCEEDINGS, Thirty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, January 31 – February 2, 2011.
https://www.researchgate.net/publication/229045186_The_Role_of_Stress_Modeling_in_Stimulation_Planning_at_the_Newberry_Volcano_EGS_Demonstration_Project/link/0a85e5372f8d8e0d18000000/download
 • Fluid Diversion in an Open-Hole Slotted Liner, Petty, S., Bour, D., Nordin, Y., and Nofziger, L. (2011), PROCEEDINGS, Thirty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, January 31 – February 2, 2011.
https://www.researchgate.net/publication/236361964_Temporary_Bridging_Agents_for_use_in_Drilling_and_Completion_of_Enhanced_Geothermal_Systems/link/556ca8e008aeab777223193b/download
http://pubs.geothermal-library.org/lib/grc/1029284.pdf
http://pubs.geothermal-library.org/lib/grc/1029258.pdf
http://pubs.geothermal-library.org/lib/grc/1028814.pdf

卡诺循环包括两个等温过程和两个绝热过程。物理定律允许将其视为热机的最有效循环。当热力学第二定律说并非热机中提供的所有热量都可以用来做功时,卡诺效率就可以用来做功的那一部分热量设定了极限值。

För att kunna närma sig Carnot-effektiviteten måste processerna som är ingår i värmemotorns cykler vara reversibla och inte innebära några förändringar i entropin. Således är Carnot-cykeln är en idealisering, eftersom inga verkliga motorprocesser är reversibla och alla verkliga fysiska processer innebär en viss ökning av entropin.

En värmemotor verkar genom att överföra energi från ett varmt område till ett svalt område och genom att omvandla en del av den energin till mekaniskt arbete. Tar man exemplet från Chena hot springs där vattnet håller cirka 70℃ och räknar med att vi skulle kunna ta ut energin i vattnet genom att sänka temperaturen till 0℃ skulle den högsta teoretiska effekten ligga kring 20 %. Detta är som sagt vid ett idealt läge och i verkligheten är verkningsgraden betydligt lägre, inte minst för att temperaturen inte g[r att sänka s[ mycket.

I anläggningen där bilden ovan är tagen har man ett delta T kring 65 ℃. Med de temperaturer som finns i systemet, cirka 150 ℃ upp och en returtemperatur på 67℃  är den teoretiska Carnoteffekten 18,9 % medan den verkliga effekten ligger strax över 10 %.

音符效果是根据

((Th -Tc)/ Th)*100

och är alltså den högsta teoretiska effekten man kan ta ut ur en värmemotor. Temperaturerna ska anges i Kelvin.