nyheter

Energimyndigheten finansierar en förstudie inför byggandet av en djupgeotermisk anläggning i Mellansverige.

2021-12-15

För att utreda om Djupgeotermisk energi kan vara ett lönsamt alternativ för en betydande svensk energileverantör har Energimyndigheten finansierat en studie där Aktiebolaget Geotermi Sverige utrett förutsättningarna. Studien visar att förutsättningarna förefaller vara så pass goda så att vi rekommenderar att man tar nästa steg i undersökningarna där provhål borras och de geologiska förutsättningarna undersöks med geofoner och andra tillgängliga metoder. Den tänkta anläggningen planeras att ersätta en befintlig anläggning som genererar fjärrvärme.