Säkra projekt

Geotermiska projekt är numera säkra tack vare utvecklade metoder och utrustning men som i alla tillfällen i livet kan något gå fel.

För att minimera riskerna använder vi en modell för ett säkert projekt som utvecklats baserat på våra partners och våra egna erfarenheter av geotermiska projekt. En konceptuell geologisk modell tas fram oavsett om den efterfrågas eller inte för att användas till att projicera de förhållanden som troligen råder där brunnarna ska borras och stimuleras.

Projektplanen har beslutspunkter Go/No-Go i varje fas där projektgranskning är också viktig. Ett No-Go-beslut betyder inte att projektet läggs ner utan oftast att någon del av projektet måste justeras eller ändras.


Medan olje- och gasprojekt i USA inte behöver göra något av detta, åtminstone inte för offentliggörande, har EGS geotermiska projekt mestadels fått federala medel och har varit tvungna att göra seismiska riskbedömningar och dela data från projektet offentlig.

När EGS-projekt vid Newberry skulle utföras var kravet att det skulle utföras en seismisk riskanalys och sedan genomföra 5 offentliga möten för att förklara projektet och strategin för att minska miljörisken för befolkningen i varje samhälle som eventuellt kunde påverkas av projektet. Man var tvungna att dela kartläggningsdata för de seismiska sprickorna online i realtid med allmänheten. Troligen hjälpte detta till för att få samhällets stöd för projektet som var en mycket viktig aspekt av resultatet på Newberry.

Läs mer om hur vi minimerar riskerna vid stimulering.

Trots alla försiktighetsåtgärder är det bra att vara försäkrade.

Vanligen tecknas försäkring som täcker utrustningen på ytan. Det finns också möjlighet att teckna prestandaförsäkring och reservoarriskförsäkringar för geotermiska anläggningar. I Europa har försäkringar främst tecknats i Tyskland och Frankrike och då för kombinerade projekten för värme-, kraftvärme- och fjärrvärmeproduktion .

Dessa försäkringar täcker normalt inte risker under byggnationen som problem med casing eller cementproblem. Vad de vanligtvis gör är att försäkra den temperatur och det flöde man behöver för ett ekonomiskt lyckat projekt. Uppnås en del av det, säg att vi får den temperatur vi behöver, men bara 50% av flödeshastigheten, kan de kräva att vi borrar ytterligare, stimulerar eller på annat sätt ändrar brunnen för att försöka komma till önskat flöde. Först efter att vi har uttömt alla möjligheter betalar de ut ersättning för brunnen. Om vi kan använda den, men brunnen endast delvis uppfyller kraven, kan de ersätta en del av brunnskostnaden.

Riskerna som kan uppstå under själva byggandet täcks av de vanliga entreprenadförsäkringarna av den typ som används vid de flesta typer av byggen.

Det viktigaste är att ha ett nära samarbete med försäkringsgivarna för ett gemensamt erfarenhetsutbyte och för att undvika missförstånd som kan leda till problem om något oönskat skulle hända.

Med den erfarenhet vi har tillsammans med möjligheterna till såväl ekonomisk- som tekniskt försäkringsskydd ger vi våra kunder trygghet.