Om oss Copy

Ett ungt företag med svårslagen erfarenhet!

Aktiebolaget Geotermi Sverige är ett ungt företag med svårslagen erfarenhet från borrning, geoenergi och geotermisk energi. Tillsammans med våra partners har vi hundratals år av sammanlagda erfarenheter så vi står väl rustade att ta helhetsansvar från skiss till nyckelfärdiga anläggningar.

Vi har också tillgång till de senaste och mest avancerade maskinerna och metoderna vilket innebär effektivare produktion av anläggningarna och bättre förmåga att producera geotermiska anläggningar efter önskemål.