Miljö

Om miljön verkligen är viktig.

Miljöförstöringen pågår för fullt och vi släpper ut och smutsar ner samtidigt som vi förbrukar jordens resurser. EASAC är ett gemensamt organ för de nationella vetenskapsakademierna inom EU samt i Norge och Schweiz. De säger i en rapport LÄS MER > att deras analys av effekterna av att ersätta fossila bränslen med skogsbiomassa visade att den lägre energitätheten för biomassa och utsläpp av försörjningskedjan ökade koldioxidhalten i atmosfären och påskyndade den globala uppvärmningen.

Naturligtvis måste vi fasa ut de fossila bränslena snarast möjligt men att ersätta dem med biobränslen är inte lösningen. Trots detta anser många att just begreppet ”fossilfritt” är heligt och anser att energiomställningen är avklarad när de bytt bränsle.

Vi kan värna om naturen och minska utsläppen med rätt teknologi.

Jämfört med många andra länder och områden har Sverige och Europa fortfarande en relativt bra miljö men den kan bli ännu bättre om vi inleder en riktig energiomställning.