Installationer på ytan

En av de stora fördelarna med geotermisk energi är den begränsade plats anläggningarna behöver på ytan.

Bilden visar en anläggning som lämnar 1,8 MW till ett fjärrvärmenät. Detta sker via värmeväxlare.

I rördragningen på ytan skapar vi ”valv” såsom visas på bilden, tagen genom ett Gunnebostängsel. Högst upp i dessa krokar sätter vi avluftningsventiler så att vi på ett kontrollerat sätt kan ta hand om de gaser som eventuellt fälls ut från berget. På så sätt skapar vi utsläppsfri energi på riktigt.