Hur gör vi?

Det allra viktigaste är att göra alla förberedelser mycket noga! Visst finns det energi överallt i jordskorpan men noggranna undersökningar behövs för att man ska borra på rätt plats.Man måste vara säker på att man hittar lämpliga zoner där det går att utvinna energi i den mängd som önskas utan att man dränerar berget på energi. Branschen är ibland lite omogen och uppfattningen är ofta att det finns obegränsat med energi i berget så det är bara att borra.

Tyvärr har denna villfarelse orsakat att många projekt har blivit mindre lyckade.

I huvudsak är det två faktorer som krävs för att man ska kunna utvinna energi ur berget. Dessa är temperatur och flöde. Kan vi inte skapa tillräckligt med flöde i berget så kommer vi inte heller att utvinna några större mängder energi. Det är inte heller någon bra idé att skapa stort flöde genom att öka vattnets hastighet. Resultatet med den lösningen kan jämföras med att man springer genom en bastu för att bli varm.

Lösningen är helt enkelt att skapa en värmeväxlarvolym på ett lämpligt djup! Vad som är ett lämpligt djup avgörs bland annat av vilken temperatur man vill ha. I större delen av Sverige kan man utgå ifrån att det blir ungefär 15 grader varmare per kilometer, ju djupare man borrar. Man måste också vara säker på att man kan hitta eller skapa tillräckligt med flöde i berget på detta djup.Det är alltså noggranna förberedelser som gäller.

Man använder mycket noggranna instrument och “lyssnar” på berget för att skapa en högt detaljerar bild av berget och dess struktur. En sådan mätning måste få ta tid men den tiden är väl använd. Med dessa mätresultat skapar man en borrplan och en plan för stimulering av berget där man kan säkerställa till mycket hög grad vad man kan ta ut ut berget och vilken livslängd energikällan kan ges. Det går att göra källor som levererar energi för evigt genom att energin ständigt förnyas i jordens inre och på så sätt fyller på systemet genom sina processer.

Även borrningen måste optimeras eftersom borrning till de djup som krävs står för en stor del av den initiala investeringen. Under de senaste åren har borrningstekniken utvecklats så att det numera är möjligt att borra till stora djup även i vårt hårda urberg med god ekonomi. Även borrmaskinerna har utvecklats och automatiserats vilket avsevärt förkortar produktionstiden.

Det finns ingen lösning som passar för alla anläggningar eller berggrunder så kontakta oss så hjälper vi till med allt från möjlighets- och förstudier till att ta fram kompletta nyckelfärdiga anläggningar, antingen med eller utan värmepumpar. Anläggningar kan skapas i de flesta storlekar men de blir som mest lönsamma från 3 MW och uppåt.