Hem Copy

GEOTERMI –
Vi hjälper er att ta steget till fossilfri energi!

Aktiebolaget Geotermi Sverige, ABG
Vi finansierar och bygger er energiövergång!

Att ta steget till riktig fossilfri energi kan vara svårt, inte minst ekonomiskt. Att ta omvägen över biobränsle eller naturgas är inte det lämpligaste eftersom denna omväg innebär fortsatta utsläpp i atmosfären. Vi kan finansiera och bygga er lösning för en övergång till fossilfri energi utan utsläpp av CO2.

Vi erbjuder totalentreprenader av geotermiska energianläggningar där ert åtagande endast är att köpa energin till ett pris som väl kan konkurrera med andra energislag som gas, biobränslen etc. Anläggningar kan byggas för fjärrvärmesystem och på platser med högre marktemperatur kan även fjärrkyla och el produceras. Geotermisk energi är en utmärkt baslastenergi som tillhandahåller energi dygnet runt, året runt oavsett väderförhållanden.

Djup geotermi

Vid djup geotermi borrar vi djupare och skapar en större underjordisk värmeväxlare. Vi kan också behöva borra fler hål för att skapa tillräcklig volym och ett tillräckligt flöde.

Semidjup geotermi

Semidjup geotermi lämpar sig för mindre anläggningar där behoven inte kräver de stora djup och flöden som krävs för de större anläggningarna och anpassas till värmepumpar . 

Energilagring

Geotermisk energilagring innebär att man pumpar ner överskottsenergi i berget utan att behöva ta hänsyn till komponenter känsliga för höga temperaturer så vatten med mycket höga temperaturer kan pumpas ner i berget. 

Är du intresserad av geotermisk energi?