Hem Copy

GEOTERMI –
om klimatet verkligen är viktigt

Aktiebolaget Geotermi Sverige, ABG

Om klimatet är viktigt måste vi sluta att släppa ut koldioxid. Ett bra sätt är att fasa ut förbränningsanläggningar och ersätta dem med geotermisk energi. Vi erbjuder totalentreprenader av geotermiska energianläggningar. Anläggningar kan byggas för fjärrvärmesystem och på platser med högre marktemperatur kan även fjärrkyla och el produceras. Geotermisk energi är en utmärkt baslastenergi som tillhandahåller energi dygnet runt, året runt oavsett väderförhållanden.

Djup geotermi

Vid djup geotermi borrar vi djupare och skapar en större underjordisk värmeväxlare. Vi kan också behöva borra fler hål för att skapa tillräcklig volym och ett tillräckligt flöde.

Semidjup geotermi

Semidjup geotermi lämpar sig för mindre anläggningar där behoven inte kräver de stora djup och flöden som krävs för de större anläggningarna och anpassas till värmepumpar . 

Energilagring

Geotermisk energilagring innebär att man pumpar ner överskottsenergi i berget utan att behöva ta hänsyn till komponenter känsliga för höga temperaturer så vatten med mycket höga temperaturer kan pumpas ner i berget. 

Är du intresserad av geotermisk energi?