Finansiering

En stor investering kan behöva hjälp med finansieringen.

Geotermiska anläggningar har ofta hög capex men mycket låg opex. För att hjälpa till att ta klivet in i den energiomställning som så väl behövs kan vi finansiera uppförandet av geotermiska anläggningar.

Vår partner är en hedgefond som idag äger och driver ett stort antal geotermiska anläggningar men också andra typer av anläggningar för energiproduktion. Gemensamt för dessa anläggningar är att alla är utsläppsfria.

Med sina erfarenheter säkrar de både finansiering och bidrar med all den erfarenhet som de under årens lopp har samlat, både inom planering och byggande av anläggningar som den framtida driften av dessa.