Djupborrning

Vi kan med vidareutvecklade och nya borrmetoder uppnå en mycket högre penetrationsgrad i alla typer av berg och borra med större dimensioner än vad som hittills varit möjligt. De större dimensionerna reducerar pumpmotståndet i injektions- och produktionshålen vilket ger större flöde och möjlighet att optimera effektuttaget samt sparar på lång sikt kostnader för driften.

Borrningen utförs med vattendrivna DTH-hammare. För att säkerställa spolhastigheten från de djupa borrhålen löses luft i vattnet. Luften kommer på grund av det höga trycket att lösas i vattnet såsom bubblorna i en flaska champagne när flaskan är oöppnad och under tryck. Förutom högre penetrations- hastighet och möjlighet till större dimensioner kan vi på detta sätt nå större djup.

Med högre penetrationshastighet blir det särskilt gynnsamt att använda sig av en högautomatiserad borrigg. Det steget innebär kraftigt reducerade produktionstider och kostnader vilket gör att fler projekt kan göras ekonomiskt hållbara.