Ekonomi

En geotermisk anläggning är en god investering.

Våra kunder kan förbättra sina affärsresultat genom att geotermiska anläggningar återbetalar sig förhållandevis snabbt.

Produktionskostnaden står sig väl mot andra energislag och geotermiska anläggningar är ett utmärkt alternativ till bioenergianläggningar. Under drift i en djupgeotermisk anläggning krävs endast el till cirkulationspumparna och den energin är som mest någon procent av den energi som anläggningen levererar.

Investeringen i en geotermisk anläggning är relativt höga medan kostnaderna för produktionen av energin är mycket låga så totalinvesteringen är mycket lönsam och långsiktig.

En semidjup anläggning tar vara på energin nere i berget via värmepumpar och med de låga produktionskostnaderna för anläggningarna och de mycket höga COP-värdena blir återbetalningstiderna korta.

Energilagring i en semidjup anläggning gör att man kan ta tillvara på energi som annars går förlorad. Att man dessutom kan pumpa ner mycket varmt vatten i anläggningen utan att skada känsliga slangar eller andra komponenter ökar också användningsområdena och effektiviteten.

Vi har också möjligheter att finansiera anläggningar.

LÄS MER >